Andrea Malíková, interiér a logo restaurace – 2020