entity

Nainstalováno v prostorách stálé sbírky Pražákova paláce v Brně (2 týdny)