Obr. 19 Detail spodní části reliéfu, závěrečný stav