Obr.18 Detail spodní části reliéfu, stav po očištění a doplnění