Studenti začínají školní rok 2022/23 ve čtvrtek 1. 9. 2022 třídnickou hodinou:
1.OD v 12.30 hodin na učebně č. 80
2.OD v 13.00 hodin – učebna č. 87
3.OD v 14.00 hodin – učebna č. 80

1.KR v 11:30 hod. na učebně č. 60
2.KR v 13:00 hod. na učebně č. 60
3.KR v 14:00 hod. na učebně č. 60

První ročníky si s sebou vezmou věci dle pokynů v pozvánce. Třetí ročníky dořeší smluvní podmínky odborné praxe.
Rozvržení výuky obdrží studenti při zápisu. Plán školního roku je již na webu aktualizován.