Dnešní Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno vznikla 1. 1. 2012. Rozhodnutím Jihomoravského kraje byla Vyšší odborná škola oděvního designu managementu a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní na Francouzské spojena se Střední školou umění a designu se sídlem na Husové a Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Obřanech.

Pojďme se podívat na historii restaurátorských oborů na VOŠ.

1994
Počátkem zrodu současné Vyšší odborné školy restaurátorské bylo tzv. pomaturitní studium založené roku 1994 při tehdejší Střední škole uměleckých řemesel v Brně. Výuka konzervování a restaurování byla zaměřena na dva rozdílné materiály, keramiku a nábytek včetně nepolychromované dřevořezby.

1998
Během krátké doby si škola i přes méně vhodné zázemí v pronajatých prostorech Střední průmyslové školy slévárenské v Brně vytvořila dobrou pozici mezi odbornou veřejností. Díky tomu mohlo být při legislativních změnách roku 1998 pomaturitní studium transformováno na vyšší odborné.

2000
Důležitým mezníkem se stal rok 2000, kdy se Vyšší odborná škola uměleckých řemesel přestěhovala do objektu na Obřanské ulici v Brně. Začaly se budovat restaurátorské ateliéry, vybavovat učebny a dále se zvyšovala odborná úroveň výuky. Po přepracování a rozšíření učebních dokumentů se původní délka dvouapůlletého studia prodloužila od roku 2002 na tři roky.

2003
Společenská potřeba záchrany velkého množství uměleckořemeslných výtvarných prací přiměla vedení školy k úvaze otevřít další studijní obor. K vypracování nového vzdělávacího programu byli přizvání odborníci – restaurátoři a po jeho akreditaci Ministerstvem školství byl roku 2003 otevřen nový obor Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik.

2006
Od roku 2006 má střední i vyšší škola společný název Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská.

2011
Od roku 2011 byly nově akreditovány všechny tři vzdělávací programy ve zdokonalené podobě pod označením:

  • 82-42-N/06 Konzervování a restaurování keramiky
  • 82-42-N/07 Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik
  • 82-42-N/08 Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby

2012
Od 1. 1. 2012 byla Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská rozhodnutím zřizovatele sloučena s Vyšší odbornou školou oděvního designu a managementu a Střední uměleckoprůmyslovou školou textilní. Nástupnickou školou se stala Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská, která přijala nový název Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno.
V závěru roku 2012 se Vyšší odborná škola restaurátorská přestěhovala do nově zrekonstruovaných restaurátorských ateliérů na Francouzské 101 a 99 v Brně.

1.7. 2015
Nový název školy: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace.

1. 9. 2015
Zahájení výuky dle inovovaných vzdělávacích programů s kreditovým systémem.