Střední škola umění a designu
B R N O
Přijímací zkoušky
Výsledky talentové zkoušky
2. část přijímacího řízení
Výsledky 2. části přijímacích zkoušek
  Výstava klauzurních prací studentů
COVID INFO
Přihlášky na VOŠ
Video ze Dne otevřených dveří