Střední škola umění a designu
B R N O
Lyžařský kurz 1. ročníků
Doplňovací volby do školské rady