B R N O
II. kolo přijímacích zkoušek
Informační schůzka pro rodiče přijatých uchazečů
Výsledky voleb do školské rady
Výsledky přijímacího řízení
Přípravné kurzy VOŠ
Přijímací zkoušky na VOŠ