Výsledky 1. části přijímacího řízení včetně náhradního termínu

 

Bodové hodnocení talentové zkoušky dle oborů:

Design interiérudin
Design interiéru a textiludit
Design oděvumod
Ekotextil designetd
Fotografieufo
Game artgar
Grafický designgde
Ilustraceilu
Malířstvíuma
Motion designgmd
Produktový designpde
Prostor a médiasvt

Uchazeči, kteří dosáhnou v rámci talentové zkoušky minimálně 60 bodů, pokračují dále v přijímacím řízení (viz 2. část přijímacího řízení – zde také naleznete časový rozpis pro 2. část PŘ).
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude oznámeno uchazečům od 5. února 2023.

Přijati budou uchazeči podle bodového pořadí, kteří na jednotlivých oborech vzdělání dosáhnou v průběhu celého přijímacího řízení nejvyššího počtu bodů, nejméně však 100 bodů. Ředitel školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů přijímacího řízení v souladu se zákonem číslo 353/2016 Sb. Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.

V případě stejného počtu bodů v celkovém součtu obou částí přijímacího řízení bude rozhodujícím kritériem pro určení pořadí lepší výsledek z talentové zkoušky, v případě další rovnosti rozhoduje lepší prospěch.