Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazečů ke vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Seznam přijatých uchazečů – Husova – aktualizace dne 11. 3. 2022

Seznam přijatých uchazečů – Francouzská – aktualizace dne 11. 3. 2022

 

V Brně dne 5. 2. 2022