V případě, že některé obory v prvním kole nepřijmou stanovený počet talentovaných uchazečů, bude vyhlášeno další kolo přijímacího řízení.