Stanovení oborů vzdělávání, počtu přijímaných a termínů v přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvkové organizace vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 a stanovuje následující obory vzdělávání a počty přijímaných v denní formě vzdělávání pro střední školu:

Vzdělávací programKód oboru/oborPočet
MALÍŘSTVÍ 82-41-M/01
Užitá malba
11
FOTOGRAFIE 82-41-M/02
Užitá fotografie a média
12
NOVÁ MÉDIA 82-41-M/03
Scénická a výstavní tvorba
11
PRODUKTOVÝ DESIGN 82-41-M/04
Průmyslový design
11
GRAFICKÝ DESIGN 82-41-M/05
Grafický design
12
ILUSTRACE 82-41-M/05
Grafický design
12
MOTION DESIGN 82-41-M/05
Grafický design
13
DESIGN ODĚVU 82-41-M/07
Modelářství a návrhářství oděvů
13
EKOTEXTIL DESIGN82-41-M/07
Modelářství a návrhářství oděvů
13
DESIGN INTERIÉRU 82-41-M/11
Design interiéru
12
DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU 82-41-M/14
Textilní výtvarnictví
13

Termín 1. části přijímacího řízení: 6.–7. ledna 2020