• náhradní termíny Talentové zkoušky:
    • budova Husova 18. 1.
    • budova Francouzská 19. 1.
  • Testy a pohovory (pro obě budovy)  23. 1.

Přesné časy viz POZVÁNKA a info o 2. kole.