III. kolo přijímacího řízení

se bude konat patrně počátkem června 2020, bližší termín bude včas oznámen. Přihlášky můžete průběžně posílat na školu.

 

Požadavky a kritéria přijímacího řízení