Den otevřených dveří 2:

19. 11. 2019

Pro zájemce o studium máme připravené krátké prezentace oborů s informacemi o studiu a přijímacích zkouškách.
Prezentace se zopakují dvakrát, časy jsou vyznačené v rozvrhu.
Od 9 do 17 hodin lze mezi prezentacemi oborů mluvit s učiteli individuálně a konzultovat domácí práce.
Den otevřených dveří probíhá ve dvou budovách (Husova 10 a Francouzská 101).