V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách rozhodlo ředitelství školy o možnosti konzultací pro žáky střední školy takto:

 

1. 6. a 2. 6. na škole probíhají maturitní zkoušky společné části, proto budou konzultace v odborných předmětech dle ŠVP (týká se i DVK a DMU) pouze na základě předchozí domluvy s vyučujícími
3. – 5. 6.konzultace odborných předmětů se budou v budově školy konat dle rozvrhů vyučujících. (Vyučující budou zastiženi ve svých kabinetech po celou dobu svého rozvrhu.)
8. – 12. 6.v době školní části maturit budou možné konzultace ve všech předmětech jen po individuální domluvě s vyučujícími
15. – 18. 6.konzultace ve všech předmětech budou možné v době rozvrhu hodin tříd. (Vyučující budou celou dobu svého rozvrhu k zastižení ve svých kabinetech.)
18. 6. (čtvrtek)uzavření známek pro žáky 1. - 3. ročníků
23. 6. klasifikační porada za II. pololetí
V době od 19. 6. do konce školního roku (tj. do 26. 6.) budou moci žáci/žákyně konzultovat na základě individuální domluvy s učitelem.
29. a 30. 6. ředitelské volno pro žáky

 

Ochrana zdraví a provoz středních školy a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku