Státní část MZ 2019

Na základě ustanovení § 78  a § 79  zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění následujících předpisů stanovuji pro volbu předmětů u maturitní zkoušky v roce 2018/2019 tato pravidla:

Společná část maturitní zkoušky

Žáci budou konat maturitní zkoušku z:

1.  českého jazyka a literatury

2. cizího jazyka nebo matematiky

 

Maturitní témata pro třetí část ústní maturitní zkoušky z ANJ (pdf)

Školní seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky z ČJL 2019 (pdf)

 

Maturitní zkouška je určena zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Písemná práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se budou konat ve středu 10. 4. 2019 a ve čtvrtek 11. 4. 2019.

Termín pro zkoušky konané formou didaktických testů je stanoven na pracovní dny v období od 2. do 15. května 2019.

Podzimní zkušební období začne písemnými zkouškami společné části maturity konanými v termínu mezi 2. a 10. zářím 2019. Didaktické testy a písemné práce se budou psát na tzv. spádových školách a ústní zkoušky společné části se uskuteční již na školách kmenových v období mezi 1. až 20. zářím 2019.