Státní část MZ 2020

Na základě ustanovení § 78  a § 79  zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění následujících předpisů stanovuji pro volbu předmětů u maturitní zkoušky v roce 2019/2020 tato pravidla:

Společná část maturitní zkoušky

Žáci budou konat maturitní zkoušku z:

1.  českého jazyka a literatury

2. cizího jazyka nebo matematiky

 

Maturitní témata pro třetí část ústní maturitní zkoušky z ANJ (pdf)

Školní seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky z ČJL 2020 (pdf)

 

Maturitní zkouška je určena zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.