Profilová část (Francouzská)

Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvkové organizace v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje

NABÍDKU MATURITNÍCH ZKOUŠEK PRO PROFILOVOU ČÁST MZ 2019

Obor 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
ŠVP: Nová média
Dějiny výtvarné kulturypovinná/ústní zkouška
Technologiepovinná/ústní zkouška
Praktická zkouška z oborupovinná/praktická zkouška
Figurální kreslení nepovinná/praktická zkouška
Počítačová grafikanepovinná/praktická zkouška

Obor vzdělání: 82–41–M/05 Grafický design
ŠVP: Motion design
Dějiny výtvarné kulturypovinná/ústní zkouška
Technologiepovinná/ústní zkouška
Praktická zkouškapovinná/praktická zkouška
Figurální kreslenínepovinná/praktická zkouška
Počítačová grafikanepovinná/praktická zkouška

Obor vzdělání: 82–41–M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
ŠVP: Design oděvu
Dějiny výtvarné kulturypovinná/ústní zkouška
Odborné předmětypovinná/ústní zkouška
Praktická zkouškapovinná/praktická zkouška
Figurální kreslenínepovinná/praktická zkouška
Společenskovědní základnepovinná/ústní zkouška

Obor vzdělání: 82–41–M/14 Textilní výtvarnictví
ŠVP: Design interiéru a textilu
Dějiny výtvarné kulturypovinná/ústní zkouška
Technologiepovinná/ústní zkouška
Praktická zkouškapovinná/praktická zkouška
Figurální kreslenínepovinná/praktická zkouška
Společenskovědní základnepovinná/ústní zkouška

Organizace maturitních zkoušek 2018/2019 profilová a ústní část – třída 4.D (pdf)

Organizace maturitních zkoušek 2018/2019 profilová a ústní část – třída 4.E (pdf)

Slavnostní předání maturitního vysvědčení proběhne 31. 5. 2019 v 8.00 hodin v hale Motion designu.