Kritéria hodnocení profilové části MZ 2020 – pracoviště Francouzská a Husova

 

pracoviště Francouzská a Husova

Podle Vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližším ukončování vzdělávání ve středních školách MZ a Vyhlášky č. 243/2017 Sb. ředitel školy schválil následující hodnocení profilové části maturitní zkoušky:

Výtvarné obory

Dějiny výtvarné kultury
Technologie
Odborné předměty

 • jedná se o ústní zkoušku před komisí,
 • hodnocení vychází z Vyhlášky č. 177/2009 Sb, § 24 bod 2 – 6,
 • hodnocení se provádí dle klasifikační stupnice a platných kritérií uvedených v klasifikačním řádu školy (příloha školního řádu), kde jsou uvedeny slovní ekvivalenty klasifikace,
 • výsledná známka bude žákům oznámena v den konání ústních maturitních zkoušek předsedou maturitní komise.

Praktická zkouška
Praktická zkouška z oboru

 • forma zkoušky: vypracování praktické maturitní práce dle zadaného tématu,
 • hodnocení před komisí; výsledná známka bude žákům oznámena v den konání ústních maturitních zkoušek předsedou maturitní komise,
 • obsah zkoušky – povinné části platné pro všechny obory:
  • maturitní práce včetně její instalace (prezentace)
  • digitální podoba maturitní práce
  • portfolio maturitní práce
  • obhajoba maturitní práce.

Nevýtvarný obor  – ŠVP Obchodní podnikání a propagace

Praktická zkouška

 • část A – Zpracování komplexního účetního příkladu
 • část B – Vypracování odborné dokumentace se zaměřením na textilní a oděvní téma – charakteristika oděvu dle přílohy
 • část C – Zpracování tiskovin v podobě plakátu a pozvánky pro prezentaci či akci školy na dané téma
  • jedná se o písemnou maturitní zkoušku, která je hodnocena dle klasifikační stupnice a platných kritérií uvedených v klasifikačním řádu školy (příloha školního řádu), kde jsou slovní ekvivalenty klasifikace,
  • hodnocení v poměru A 40 %, B 40 %, C 20 %,
  • v případě nedostatečné z jakékoliv části A, B, C je hodnocena nedostatečnou celá praktická maturitní zkouška,
  • výsledná známka bude žákům oznámena v den konání ústních maturitních zkoušek předsedou maturitní komise.