pracoviště Husova 10

Způsob objednávání ve školní jídelně

Cena oběda pro studenta je 33,- Kč. První den školy dostane student kartu s čipem, která se používá při vstupu do školy, na objednání jídel a výdej obědů. V jídelně si vyzvedne heslo, které se používá k objednání jídel přes internet. Objednává se dva pracovní dny předem do 13 hodin. Možnost objednávek je i  v přízemí přes terminál se svoji kartou. Vklady jsou možné v jídelně a přes bankovní účet. Studenti prvního ročníku, kteří budou mít zájem o stravování budou o všem informováni při vydávání hesla ke svému účtu. Pokud student onemocní a nebude chtít svůj oběd může ho nabídnout do burzy a naopak nebude-li mít nahlášený oběd může využít nabídky burzy.

 

pracoviště Francouzská 101

Žáci 1. ročníků SŠ začínají 3. září 2018 v 9.00 hodin v ateliéru Motion designu, poté pokračují s třídními učiteli v kmenových učebnách. Žáci si zakoupí čipy (70,- Kč), které jim umožní vstup do budovy a objednávání obědů.

3. září obdrží žáci a žákyně rozvrh. Potřebné učebnice a učební pomůcky upřesní každý vyučující ve své hodině.

Školní jídelna

3. září žáci obdrží čipy, kterými se mohou přihlašovat v budově k odběru jídla. Oběd se objednává minimálně dva pracovní dny dopředu, do 10. hodin. Cena oběda je Kč 35,-
Bližší informace (o internetovém objednávání, odhlašování obědů, dávání jídla do burzy) se žáci a žákyně dozvědí na informativní schůzce od třídních učitelů na začátku školního roku a v hodinách IKT.