Od 26. 4. 2021 je povolená praktická výuka po oborech a ročnících v budově školy.
Informace žákům (přesné rozvrhy atd.) poskytnou vedoucí oborů.
Zároveň od tohoto data probíhá praktická maturitní zkouška 4. ročníků.

Od 1. 3. 2021 nebudou u 4. ročníků vyučovány předměty OBZ, TEV a EPO.
Více informací a zdůvodnění zde.

Došlo ke změně organizace školního roku
Plán školního roku FrancouzskáPlán školního roku Husova