Link na ŠVP oboru zde.

Základní předmětyIIIIIIIVCelkem
Český jazyk a literatura333413
Anglický jazyk333413
Občanský základ01214
Fyzika20002
Chemie20002
Ekologie10001
Matematika22004
Tělesná výchova22228
Inf. a kom. technologie22004
Ekonomika a podnikání00123
Odborné předměty
Písmo00224
Dějiny fotografie02114
Dějiny výtvarné kultury233311
Fotodesign00448
Fotografická tvorba00111122
Kresba22004
Technologie333312
Výtvarná příprava550010
Praktická cvičení990018
Dějiny moderního umění00202
Volitelné předměty
Figurální kreslení0002*2*
Matematika0002*2
Animace00022
Dějiny moderního umění0002*2*
Týdenní počet hodin38373739151