Cílem oddělení Fotografie je poskytovat široce koncipované studium moderního typu se všestrannými možnostmi uplatnění absolventů. Studenti se na oddělení fotografie naučí zacházet jak s klasickou analogovou technikou, tak také se současnými digitálními technologiemi. Ve třetím a čtvrtém ročníku jsme začali s výukou animovaného filmu a videa. Během čtyřletého učebního cyklu se studenti naučí řešit jednoduché grafické a knihařské úkoly. Snažíme se, aby absolventi Ateliéru fotografie byli co nejprofesionálněji připraveni na širokou škálu druhů fotografie, s nimiž se ve své praxi mohou setkat. Aby dovedli precizně a invenčně pracovat v oblasti své osobní volné tvorby, ale i vyfotografovat architekturu, portrét, reportáž či reklamu. Aby dovedli fundovaně o fotografii přemýšlet, mluvit a psát, dobře se orientovali v historii a současnosti fotografie, výtvarného umění či filmu.  Personální a technické vybavení oddělení je na dobré úrovni. Úspěšnost absolventů v praxi a při zkouškách na vysoké školy je také velmi dobrá. Uplatňujeme důraz na koncepčnost práce, na nutnost vytvářet větší, myšlenkově propracované celky. Druhým, nikoliv méně významným, aspektem je iniciovat vlastní fotografickou tvorbu.