• MgA. Martina Deissová Víchová
  • vedoucí oboru
  • výtvarná příprava
  • praktická cvičení
  • navrhování
  • deissova@ssudbrno.cz
  • 545 125 645
 • Mgr. Linda Butschková

   

 • Mgr. Dagmar Hejduková
 • Mgr. Ivan Matoušek
 • Ing. arch. Jan Šárka
 • Mgr. et Mgr. Romana Šimurdová

   

 • Ing. arch. Jana Šinkyříková
 • Ing. Martin Zach