Zahájení nového školního roku 2020/2021

 

Budova Francouzská

Žáci 1. ročníků začínají v 9:00 hod. v atelieru Motion design, poté pokračují s třídními učiteli v kmenových učebnách.

Žáci 2. – 4.  ročníků zahájí v 8:00 hod. v kmenových třídách třídnickou hodinou

 • třída 2.D – učebna č. 86
 • třída 2.E – učebna č. 60
 • třída 2.F – učebna č. 73
 • třída 3.D – učebna č. 87
 • třída 3.E – učebna č. 91
 • třída 3.F – učebna č. 79
 • třída 4.D – učebna č. 93
 • třída 4.E – učebna č. 74
 • třída 4.F – učebna č. 85

Pro studenty VOŠ proběhne zápis třídnickou hodinou

 • třída 1.OD – 12:30 hod. v učebně č. 80
 • třída 2.OD – 13:00 hod. v učebně č. 36
 • třída 3.OD – 14:00 hod. v učebně č. 36
 • třída 1.KR – 11:30 hod. v učebně č. 60
 • třída 2.KR – 13:00 hod. v učebně č. 60
 • třída 3.KR – 14:00 hod. v učebně č. 60

Budova Husova

Žáci 1. ročníků začínají v 8:00 hod. Seznam učeben pro jednotlivé obory je vyvěšen na nástěnce nad vrátnicí.

Žáci 2. – 4.  ročníků zahájí v 8:50 hod. třídnickou hodinou

 • třída 2.A – učebna č. 568
 • třída 2.B – učebna č. 569
 • třída 2.C – učebna č. 567
 • třída 3.A – učebna č. 570
 • třída 3.B – učebna č. 457
 • třída 3.C – učebna č. 238
 • třída 4.A – učebna č. 570
 • třída 4.B – učebna č. 575
 • třída 4.C – učebna č. 226