Covid 19 – sdělení žákům

Od 14. 10. 2020 přechází škola zcela na distanční vyučování. Základním komunikačním prostředkem mezi žáky a učiteli je aplikace Google Classroom. V případě potřeby lze si počítač půjčit ze školy. Žádoucí je, aby distanční výuka kopírovala rozvrh výuky. Vyučující budou minimálně jednou týdně kontaktovat žáky (studenty) a vyžadovat zpětnou odezvu. Žáci na střední škole i studenti vyšší odborné školy mají povinnost pracovat distančním způsobem.

Od 25. 11. 2020 je na střední i vyšší odborné škole změna výuky:
1. – 3. ročník SŠ – praktické vyučování ve škole + distanční výuka
4. ročník SŠ – prezenční výuka ve škole dle běžného rozvrhu

1. – 2. ročník VOŠ – praktické vyučování ve škole + distanční výuka
3. ročník VOŠ – prezenční výuka ve škole dle běžného rozvrhu

V případě problémů kontaktujte třídního učitele (vedoucího skupiny), popř. vedoucího oboru.