Centrum herního vzdělávání

Centrum herního vzdělávání je projekt zaměřený na podporu učitelů oborů herní tvorby (herní design, programování, grafický design, zvuk a další). Centrum si klade za cíl vytvořit středoškolskou herně vzdělávací komunitu pedagogů, kteří navzájem sdílejí své zkušenosti a pomáhají posouvat kvalitu této mladé oblasti vzdělávání. Centrum herního vzdělávání je aktivní od září 2020.

Aktivity, které centrum pro splnění svých cílů organizuje:

Žákovský a Studentský klub herní tvorby

Studentské kluby jsou prostor pro žáky základních škol (7. – 9. ročníky) a středních škol, kteří mají zájem o herní tvorbu. Stejně tak se jedná prostor pro učitele, kde zkoušet, jak herní tvorbu vyučovat, a získávat zkušenosti mimo osnovy školních vzdělávacích programů.

Pokud jste studenti, a chcete se zapojit, přihlašte se na náš Discord kanál nebo navštivte stránky Chci dělat hry. Pokud jste učitelé, a chcete si vyzkoušet nové metody učení herní tvorby, pište na klus@ssudbrno.cz.

Game jamy

Víme, že nejlépe se studenti učí herní tvorbě, když tvoří hry. Tvořit hry je ale náročný a zdlouhavý proces, který trvá roky. Pro rychlejší sbírání zkušeností se tento proces zkracuje na víkendové setkání – game jamy, kde je cílem za takto omezenou dobu vytvořit hru. Naše centrum bude organizovat každý půlrok gamejam v prostorách školy, kde základoškoláci a středoškoláci vytvoří týmy, a učitelé jim pomohou dotáhnout hry až do konce. Termíny gamejamů upřesníme po návratu žáků do škol.

Portál Chci dělat hry

Aby do herních oborů přicházeli studenti už s nějakou znalostí herní tvorby, vytváří Centrum herního vzdělávání rozcestník pro začátečníky. Portál bude obsahovat seznam škol a kroužků, kde se herní tvorbě věnují a také seznam materiálů pro samouky. Portál bude k nalezení na stránkách chcidelathry.cz. Portál je zatím vytvářen, spuštění se předpokládá v lednu 2021.

Setkávání učitelů

Víme, že naučit veškeré aspekty herní tvorby středoškolské studenty je náročné, a někdy se to daří, jindy ne. Na setkávání učitelů řešíme, kdy se to komu podařilo, a jak si z toho mohou odnést zkušenosti i ostatní. Sdílení zkušeností bereme jako nejdůležitější složku zlepšování vzdělávání. Setkávání učitelů probíhá 6x ročně, z toho polovina je vedena odborníkem z praxe nebo z akademické sféry.

Tvorba metodiky

Aby mohly vznikat v České republice nové středoškolské obory herní tvorby, chceme zapisovat a sdílet veškeré osvědčené postupy při tvorbě vzdělávacích plánů a při tvorbě hodin. Chceme co nejvíce usnadnit práci učitelům, a připravit metodiky tak, aby se mohli soustředit na práci se studenty.

Budování zázemí centra

I když hry lze tvořit jen s tužkou a papírem, velká část herního průmyslu se zaměřuje na digitální hry. Naším cílem je proto vytvořit komplex učeben, které jsou technologicky na úrovni současných herních studií. Chceme tak, aby studenti měli přístup technice, se kterou budou po úspěšném absolvování herních oborů pracovat.

Centrum herního vzdělávání je součástí projektu iKAP JMK II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Loga EU MŠMT JMK