Výsledek hlasování veřejnosti pro nejlepší exponát soutěže.

Tabulka hodnocených prací