6.2.2 Pohled A Stav po restaurátorském zásahu s barevnou škálou