6.2.1 Pohled A Stav před restaurátorským zásahem s barevnou škálou