10 Matěj Pavelka, PORTRÉTY NEJBLIŽŠÍCH, podoba vnější a vnitřní