AKTUALITY

- do 15. srpna 2014 zasílejte přihlášky ke studiu na VOŠ
- 26. srpna 2014 proběhnou přijímací zkoušky na VOŠ - restaurování keramiky/malby