AKTUALITY

- do 16. září 2014 zasílejte přihlášky ke studiu na VOŠ
- 25. září 2014 proběhnou přijímací zkoušky na VOŠ - restaurování keramiky/malby