Rozvrh hodin
Předmět I II III IV
Český jazyk a literatura 2 3 3 3
Cizí jazyk 3 3 3 4
Občanská nauka 1 2 1
Matematika 2 2
Fyzika 2
Chemie 2
Základy ekologie 1
Tělesná výchova 2 2 2 2
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 3
Výtvarná příprava 6 7
Technické kreslení 2
Písmo 2 2 2
Počítačová grafika 1 2 2 2
Ekonomika 2
Technologie 2 2 2 2
Figurální kreslení 2 2 3 2
Navrhování 8 8
Praktická cvičení 4 5 6 7
Základy fotografování 2