Rozvrh hodin
Základní předmětyIIIIII IVCelkem
Český jazyk a literatura233 311
Cizí jazyk (AJ, NJ)333 413
Občanský základ012 14
Fyzika200 02
Chemie200 02
Ekologie010 01
Matematika220 04
Tělesná výchova222 28
Inf. a kom. technologie220 04
Ekonomika001 23
Odborné předměty
Písmo222 06
Výtvarná příprava670 013
Dějiny výtvarné kultury233 311
Základy fotografie020 02
Počítačová grafika002 24
Technické kreslení200 02
Technologie222 28
Navrhování008 816
Praktická cvičení455 620
Figurální kreslení223 310
Dějiny moderního umění002 02
Volitelné předměty
Figurílní kreslení000 2*2*
Matematika000 2*2*
Animace000 2*2*
Týdenní počet hodin353738 38148
* Z nabízených volitelných předmětů si žák vybírá na konci třetího ročníku jeden
podle svého maturitního zaměření a tento pak studuje ve čtvrtém ročníku

ŠVP ke stažení zde