akad. malíř Pavel Buchta

figurální kreslení

technologie


buchta@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 372

  

ing. arch. Petr Coufal

vedoucí oddělení – din

výtvarná příprava, navrhování


coufal@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 370

http://www.desco.cz

  

Mgr. Petra Černínová

třídní učitelka 2. C

český jazyk a literatura – 1.–4. ročník


cerninova@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 378

  

Ing. Václav Dostál

konstrukce, technologie


dostal@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 370

  

akad. malíř Pavel Dvorský

vedoucí oddělení – gdi

výtvarná příprava, navrhování


dvorsky@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 374

  

Jiří Dvořák

technologie, fotografická tvorba


dvorak@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 379

  

Ivan Emr

praktická cvičení, technologie


emr@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 379

  

Zdeněk Halla

navrhování

informační a komunikační technologie

písmo


halla@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 374

  
-

Ing. Bedřich Hlavoň

třídní učitel 3. A

počítačová grafika – svt

informační a komunikační technologie

3D modelování

počítačová grafika


hlavon@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 377

  

MgA. Katarína Hládeková

třídní učitelka 1. B

navrhování

figurální kreslení


hladekova@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 376

  

Dana Chatrná

výtvarná příprava

praktická cvičení


chatrna@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 375

www.dana.chatrny.cz

  

MgA. Věra Chovancová

výtvarná příprava

figurální kreslení


kralik80@seznam.cz

telefon: 543 421 373

  

Mgr. Alena Jedličková

vedoucí oboru – gde

navrhování

výtvarná příprava

písmo


jedlickova@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 375

  

Vilém Kalod

praktická cvičení


kalod@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 372

www.kalod.com

  

PaedDr. Zdeňka Kalousová

třídní učitelka 1. A

tělesná výchova – 1.–4. ročník

chemie – 1. ročník

ekologie - 2. ročník


kalousova@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 367

  

Mgr. Olga Kanýzová

třídní učitelka 2. A

matematika


kanyzova@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 378

  

MgA. Ján Lastomírský

praktická cvičení

figurální kreslení

technologie


lastomirsky@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 374

www.lastomirsky.eu

  

akad. malíř Pavel Luffer

ředitel školy


luffer@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 362

  

RNDr. Miroslav Moser

třídní učitel 1. C

matematika – 1.–4. ročník - din

technické kreslení – 1. ročník

fyzika - 1. ročník


moser@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 381

  

Ing. Drahomír Nantl

praktická cvičení


nantl@ssudbrno.cz

telefon (dílny): 543 421 371

  

MgA., Mgr. Martina Nováková

vedoucí oboru – svt

výtvarná příprava

praktická cvičení

figurální kreslení


novakova@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 376

  

PhDr. Jana Pavlíčková

třídní učitelka 2. B

dějiny výtvarné kultury – 1.–4. ročník


pavlickova@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 381

  

Matěj Říčný

navrhování

3D modelování


ricny@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 365

  

Mgr. et Mgr. Romana Siebenbürgerová

dějiny výtvarné kultury – 2. ročník


siebenburgerova@supsbrno.cz

telefon: 545 125 670

  

akad. sochař Jiří Sobotka

praktická cvičenít

dějiny moderního umění – 3. ročník


sobotka@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 376

www.jirisobotka.com

  

akad. sochař Petr Svítil

vedoucí oddělení – pde

výtvarná příprava

navrhování

modelování


svitil@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 365

  

Jaromír Šimkůj

praktická cvičení


simkuj@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 365

  

Mgr. Jaroslava Študentová

třídní učitelka 3. B, 4. B

anglický jazyk – 1., 3.–4. ročník

občanská nauka – 2.–4. ročník


studentova@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 378

  

Jan Tichák

praktická cvičení

technologie

písmo


tichak@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 376

  

akad. malíř Petr Veselý

vedoucí oddělení – uma

navrhování


vesely@ssudbrno.cz
p.e.vesely@seznam.cz

telefon: 543 421 373

www.petr-vesely.cz

  

Mgr. Jiří Víšek

výtvarná příprava

kresba

dějiny fotografování

základy fotografování


visek@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 379

  

Mgr. Martin Vybíral

vedoucí oddělení – ufo

fotografická tvorba

praktická cvičení

dějiny fotografie


vybiral@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 379

www.martin-vybiral.cz

  

Mgr. Radovan Zach

zástupce ředitele školy

tělesná výchova – 2., 3. a 4. ročník


zach@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 360

  

Jiří Závodník

praktická cvičení

technologie


zavodnik@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 374

  

Mgr. Marcela Zelinková

třídní učitelka 4. A

anglický jazyk – 1.–4. ročník


zelinkova@ssudbrno.cz

telefon: 543 421 378

  

Mgr. Michal Žižka

navrhování

počítačová grafika

technologie

informační a komunikační technologie


michalzizka@centrum.cz

telefon: 543 421 375

http://michalzizka.prosite.com