akad. malíř PAVEL DVORSKÝ

vedoucí oboru

vyučuje výtvarnou přípravu a navrhování

Studia:

Střední umělecko-průmyslová škola, Brno.

Vysoká škola umělecko průmyslová, Praha (J. Trnka, Z. Sklenář).

 

Zabývá se ilustrací a užitou grafikou.

Ilustroval desítky knih, ve kterých převažuje ilustrace vědecká a populárně naučná.

Významná je spolupráce s antropology a archeology na rekonstrukcích pravěkého světa.

 

Kontakty:

telefon: 543 421 374

dvorsky@ssudbrno.cz

  

ZDENĚK HALLA

vyučuje počítačovou grafiku

Studia:

1977–1981 Střední umělecko-průmyslová škola, Brno.

 

Věnuje se volné tvorbě a užité grafice.

Od roku 1990 člen TT klubu.

Od roku 2000 člen Klubu konkretistů.

 

Kontakty:

telefon: 543 421 374

halla@ssudbrno.cz

  

MgA. JÁN LASTOMÍRSKY

vyučuje figurální kreslení,
praktická cvičení a technologii

Studia:

1986–1990 Střední umělecko-průmyslová škola, Košice.

1990–1995 PdF UPJŠ, Košice.

1995–2000 FaVU VUT, Brno, ateliér grafiky (ak. mal. Ivan Kříž, ak. mal. James Janíček, ak. mal. M. Titlová).

 

Věnuje se volné grafice, komiksu a instalaci.

Od roku 2000 vyučuje na Střední škole umění a designu, Brno.

 

Kontakty:

www.lastomirsky.eu

telefon: 543 421 374

lastomirsky@ssudbrno.cz

  

JIŘÍ ZÁVODNÍK

vyučuje praktická cvičení a technologii

Studia:

1976 vyučen jako tiskař na ofsetových strojích.

Současně studoval u svého otce techniku tisku litografie.

1978 maturoval na Střední škole všeobecné polygrafie, Brno.

 

Věnuje se tisku veškerých grafických technik.

Od roku 2000 vyučuje na Střední škole umění a designu, Brno.

 

Kontakty:

telefon: 543 421 374

zavodnik@ssudbrno.cz