GRAFICKÝ DESIGN - ILUSTRACE
kód oboru: 82-41-M/05

V roce 1990 jsem nastoupil jako pedagog na oddělení propagační grafiky. Poměrně brzo jsem si uvědomil, že grafika – jako obor – se s nástupem nových technologií a s výrazným rozšířením pro- blémů, které musí grafik řešit, stává pro žáky těžko zvládnutelná. Vznikla myšlenka založit nový obor „Vědecká kresba a ilustrace“. Protože se vědeckou kresbou a ilustrací zabývám mnoho let, cítil jsem se být pro tuto specializaci kvalifikován. Naším cílem ovšem není vychovávat každým rokem skupinu vědeckých ilustrátorů, i když někteří z absolventů dokázali v tomto oboru profesionální výsledky. Podstatná je pro mne kresba. Kresba jako životní postoj, způsob uvažování a sebevyjádření, kresba jako názor a způsob komunikace s okolím. Snažíme se přistupovat k žákům diferenciovaně, rozvíjet jejich specifické schopnosti a tak je připravovat k budou- címu studiu a samostatné tvůrčí práci. Během studia aplikují své dovednosti nejen v klasických grafic- kých technikách, ale seznamují se také s grafickými programy, které využívají při realizaci svých návrhů. Mimo tuto specializaci je absolvent seznámen se základy typografie, počítačové grafiky a polygrafie, bude tedy mít základní znalosti celého oboru užité grafiky s akcentem na kresbu a vědeckou ilustraci.

akad. malíř Pavel Dvorský