Inovace vzdělávání na VOŠ a zajištění prostupnosti do bakalářského studia

 

 

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/2.1.00/32.0061

Období řešení:

7/2012 – 6/2014 

Typ projektu: 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)IPo

Prioritní osa:  

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Příjemce podpory:  

SŠUD, SaM a Vyšší odborná škola Brno

Cílová skupina:  

studenti a pedagogičtí pracovníci VOŠ restaurátorské

Spolupracující organizace:

Přírodovědecká a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

 

Krátký popis projektu:
Hlavním cílem celého projektu je zajištění prostupnosti vyššího odborného vzdělávání (VOV)
do vzdělávání vysokoškolského (VV). Důvodem je uznatelnost odborné kvalifikace v rámci EU,
což je v souladu s vizí MŠMT o stabilizaci současného VOV.
Zajištění prostupnosti VOV do VV je podmíněno zkvalitněním vzdělávání na VOŠ ve spolupráci s univerzitou, partnerem projektu, která bude zajišťovat navazující bakalářské studium. Zkvalitnění VOV si vyžaduje inovativní zásah a novou akreditaci stávajících tří vzdělávacích programů VOŠ se zavedením kreditního systému ECTS (European Credit Transfer and Accumulation Systém – v rámci Boloňské dohody viz 
http://bologna.msmt.cz/vybrane-oblasti/ects), edukace studentů a pedagogických pracovníků VOŠ  a vytvoření adekvátních podmínek pro vznik nového navazujícího bakalářského studia v souladu s českým kvalifikačním rámcem.

Klíčové aktivity:

  • KA1 – Inovace stávajících vzdělávacích programů VOŠ v souladu s požadavky kreditního systému ECTS a českého kvalifikačního rámce pro prostupnost do vysokoškolského vzdělávání
  • KA2 – Podpora odborných praxí studentů VOŠ
  • KA3 - Spolupráce VOŠ a VŠ pro zajištění prostupnosti vzdělávání a navržení řešení navazujícího bakalářského studia
  • KA4 – Intersektorální mobilita pracovníků VOŠ

 

Hlavní kontaktní osoba:

Mgr. Petr Polášek, DiS., manažer projektu

Další členové projekt. týmu VOŠ:

Mgr. J. Ptáčková, D. Kouřilová, V. Miklíková,

Mgr. M. Novotná, ak. mal. J. Knorr, Bc. Z. Holý, DiS.,

A. Netopilová, DiS.

Kontaktní osoba pro MU:

prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc., věcný manažer-MU

Další členové projekt. týmu MU:

prof. PhDr. J. Kroupa, CSc., Mgr. P. Holman,

Mgr. M. Sotolářová, PhD., RNDr. R. Ševčík, PhD.,
prof. RNDr. V. Otruba, CSc., doc. RNDr. J. Toužín, CSc.,
další akademičtí pracovníci, emeritní profesoři,

externisté a doktorandi

Statutární zástupce VOŠ:

ak. mal. Pavel Luffer, ředitel školy

Statutární zástupce MU: 

Doc. PhDr. Mikuláš Bek, PhD., rektor univerzity

 

Contribute!
Books!
Shop!