Dobrému restaurátorovi nestačí pouhé znalosti restaurátorských postupů a historického řemesla. Dnešní restaurátor využívá nejmodernější zobrazovací, analytické a výrobní technologie. Spolupracuje s odborníky z technických, humanitních či vědních oborů.  Restaurátor se stává jedinečnou komplexní osobností se schopnostmi rozhodování a řízení restaurátorského projektu. Studium konzervování a restaurování keramiky zaměřené také na historické kamnářství, tvorbu modelů a keramických replik připravuje pro praxi právě takové odborníky.

Studium zahrnuje široké spektrum odborných znalostí, řemeslných dovedností a analytických schopností. Studenti si v průběhu tří let osvojí komplexní postupy restaurátorských a konzervačních technik, chemické analýzy, kompletace a doplňování zpracovávaných předmětů. Studenti pracují převážně na historických originálech a mají tak jedinečnou příležitost seznámit se s celou řadou vzácných keramických artefaktů.  Velký důraz je kladen na dokonale zvládnutí keramického řemesla, tedy hrnčířských technik, lití do sádrových forem, formování či modelování. Podstatnou část řemeslných dovedností také tvoří znalost procesu pálení, nanášení glazur a dekoračních technik. Jako bonus studium přináší znalosti o konstrukci a stavbě historických kachlových kamen včetně tvorby replik keramického kachloví. Dokumentace každého projektu pak zahrnuje znalosti, kresby, grafických technik, digitální fotografie a počítačové postprodukce.

Součástí studia jsou odborné praxe a plenéry. Studenti také mohou využít nabídku zahraničních stáží v rámci projektu Erasmus+.

Tříletý studijní obor denního studia je zakončený absolutoriem. Absolvent získá titul DiS. – Diplomovaný specialista.

Absolventi tohoto oboru nacházejí uplatnění v oblastech restaurátorské praxe, tvorby replik, modelů a forem či výroby keramiky, keramických kachlů nebo rekonstrukcí kachlových kamen. Absolventi jsou dobře připravení také pro práci v oblasti dokumentace a archivace či správě sbírkových fondů. Mnozí absolventi pak působí jako samostatní výkonní umělci nebo pokračují v dalším studiu na vysoké škole výtvarného, technologického nebo humanitního zaměření.

Toto studium splňuje profesní požadavky Ministerstva kultury k vydání povolení restaurování uměleckořemeslných kulturních památek.

 

Navštivte:

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE