Střední škola umění a designu
B R N O
POŘADÍ PO PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ PRO ŠK. ROK 2019/2020
II. kolo přijímacího řízení