Střední škola umění a designu
B R N O
Hovorové hodiny
Den otevřených dveří a přípravné kurzy