Státní část MZ 2019

Na základě ustanovení § 78  a § 79  zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění následujících předpisů stanovuji pro volbu předmětů u maturitní zkoušky v roce 2018/2019 tato pravidla:

Společná část maturitní zkoušky

Žáci budou konat maturitní zkoušku z:

1.  českého jazyka a literatury

2. cizího jazyka nebo matematiky

 

Maturitní témata pro třetí část ústní maturitní zkoušky z ANJ (pdf)

Školní seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky z ČJL 2019 (pdf)