Přihlášení k MZ podzim 2019

 

Žáci se k maturitní zkoušce hlásí prostřednictvím oficiálního formuláře přihlášky, který odevzdají řediteli školy (zástupci ředitele školy).  Formulář přihlášky obdrží žáci od ředitele školy nebo je možné ho najít na webových stránkách Nová maturita.

Přihlašování k MZ jaro 2019 pro pracoviště Francouzská

Přihlašování proběhne ve středu 5. 6. 2019 v 12.30 hodin na sekretariátě školy.

 

 

 

Více informací viz Maturitní zpravodaj č. 47 (pdf)