Přihlášení k MZ 2019

 

Žáci se k maturitní zkoušce hlásí prostřednictvím oficiálního formuláře přihlášky, který odevzdají řediteli školy (zástupci ředitele školy).  Formulář přihlášky obdrží žáci od ředitele školy v druhé polovině listopadu a vyplněný a podepsaný ho odevzdají zpět.

Přihlašování k MZ jaro 2019 pro pracoviště Francouzská

4D – úterý 20. 11. 2018 v 13.10 hodina na učebně č. 92

4E – středa 21. 11. 2018 v 12.20 na učebně č. 60

Přihlašování bývalých žáků školy bude probíhat individuálně, od úterý 20. 11. 2018 v úředních hodinách (8.00 – 15.00 hodin) na sekretariátě školy.

 

 

Více informací viz Maturitní zpravodaj č. 47 (pdf)